Müşteri Hizmetleri
0224 549 23 96
TUĞLANIN TARİHİ
Tuğla, tarihte, imalatı yapılan ilk yapı malzemelerindendir. Kil ve suyun birleşmesi ve ateş ile beraberliği tuğlayı oluşturmaktadır.Eski çağlarda her yapı önce bir tuğla üretim tesisi olmuş, üretilen tuğlalar daha sonradan bu yapının yapımında kullanılmıştır. Tuğla sanatı;ilk önce Mezopotamya’da yer alan Nil, Euprates-Tigris nehirlerinde başlamıştır. Bu bölgelerde yapılan araştırmalarda en eski bulguların kalıplanmış kil tabletler ve duvar rölyeflerinden oluştuğu ortaya çıkmıştır. Bu da açıklıyorki ki tuğla üretimi daha bu devirlerde başlamış ve o zamanlar bile tapınaklar, en zengin binalar bu tuğla tabletlerden inşa edilmiştir. Milattan Önce 13000 yılını ifade eden kil tuğla , pişmemiş kil tabletler zamanımızda kullanılan tuğlalara benzer boyutlarda elle şekillendirilmiş tabletler bulunmuştur.

Milattan Önce 4'üncü yüzyılda insanlar daha sağlam yapılar, daha yüksek kuleler inşa etmek istemiştir.Bundan yola çıkarak pişmiş tuğla kullanmışlardır. 1877-1917 yıllarında Babil'de yapılan kazı ve araştırmalarda halen modern yapılarda günümüzde kullanılan tuğlalarla aynı düzgün şekilli, keskin kenarlı, çok teknik imal edilen tuğlalara rastlanmıştır. Bu yapı tuğla endüstrisini ifade eder, çünkü; yüksek kapasiteli ilk üretim tesisi budur.

İlk standart tuğla Romalılar tarafından geliştirilmiştir.Kalınlık sebebiyle oluşan kuruma problemlerinin üstesinden gelmeyi denemişler ve öyle ki ilk araştırma onların sayesinde başlamıştır.

Milattan önce bina yapımında çalışan Romalı Lejyonerler bir günde kişi başına 20-140 büyük boy, 220-140 tane küçük boy tuğla üretiyorlarmış.

Bir zaman sonra tuğla yalnızca inşaat için imal edilen yapı malzemesi olmaktan başka satılmak için imal edilmeye ve hatta 100 km. kadar uzak bölgelere kadar deniz ve nehir aracılığı ile gönderilmeye başlanmıştır. Ve kil mamulleri bir sanayi haline gelmeye başlamıştır. Bu da yine Romalılar sayesinde olmuştur.İlk pişmiş tuğla endüstriyel manada üretimi ve kullanımı milattan önce.4'üncü yüzyılda Lidyalılar tarafından uygulanmıştır.Bu dönem Babil Kulesi ile aynı dönemdir. Tuğla Yunanlılardan sonra Bizanslıların sayesinde gelişmiştir. Daha sonradan Selçuklular daha çok geliştirmişlerdir. Selçuklularında bu konuda çok ilerledikleri bir gerçektir.Ve bu gerçeği kimse inkar edemez.

Selçuklularda tuğla bilhassa taş ile birlikte önemli bir mimari sanat haline gelmiştir.

Osmanlı zamanında ise Anadolu’da tuğlaya Osmanlılar tarafından standart getirilmiştir. Fatih Sultan Mehmet döneminde tuğlaları 25x25 cm ebatlarında ve kare şeklinde veya 30x60 cm arası değişen altıgenler biçimindeydi. Kullanılan standart tuğlaların dışına çıkan tuğlalar inşaatlarda kullandırılmazdı hatta satışına da izin verilmezdi.

18'inci yüzyıldan sonra Rönesans akımı sayesinde bu endüstri dalı da gelişmiştir.Günümüz Türkiye'sinde teknolojinin en son olanakları tuğla üretiminde de kullanılmaktadır.Buda teknolojinin nimeti olarak görülmektedir.

Tuğla günümüzde olduğu gibi 21'inci yüzyılın vazgeçilmezleri içinde yer almaktadır öylede olmaya devam edecektir.
Şirket Profili
ÖZBELDE TOPRAK İNŞ. TUR. TEKS. SAN. VE TİC. A. Ş.

Şirket Profili; 1979 yılından bu yana tuğla imalat sektöründe hizmet veren  firmamız, Bursa’da kendi alanında güven kalite ve deneyimin adı olarak varlığını korumaktadır. Firmamız, Türkiye’de kalkınma planları doğrultusunda sürekli gelişme gösteren inşaat sektöründeki artan talebe cevap verebilmek için gerekli her türlü yatırımı yapmaktan kaçınmamakta...